Växjö kommun delade ut byggnadspriset till Växjös höjdare, kvarteret Alabastern och Växjöhem som är projektets byggherre. Byggnadsnämndens ordförande Nils Fransson överlämnade priset till Carina Herbertsson, byggnadschef för Växjöhem. Priset delades ut vid onsdagskvällens mingel på Växjö konsthall.

Motiveringen till nomineringen och till att byggnadsnämnden fastnade för kv. Alabastern:

Ett vackert höghus med en anmärkningsvärd enkelhet och smäckerhet i uttryck. Det är en robust och hållbar struktur som känns hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Alabastern har byggts som ett lågenergihus med hög standard och hög tillgänglighet som ledstjärnor. Olika fönsterstorlekar med fönster placerade intill hörnet ger ett harmoniskt och smidigt uttryck. Fina betongelement och balkonger med gediget material av lokala producenter. En 50-tals flirt med sin mönsterverkan och färgsättning på norrsidan förhöjer och skapar lekfullhet. Bottenvåning med saluhall och faciliteter är av stort värde för huset och dess omgivningar och kan fungera som framtida mötesplats. Byggnaden förhöjer identiteten i området. Det skapas en tydlig plats som kan öka samhörigheten i området. Ett strikt och genomarbetat förslag som inordnar sig väl i stadsbilden trots kontrasten i skala och form. Denna byggnad visar i all sin enkelhet på en medveten, rationell, finstämd och vacker arkitektur. En stadsbyggnadsmässig utmaning i Växjö.

Projektet visualiserades 2011 av 3dVision och det är nu extra kul att projektet uppmärksammas på det här sättet.