En rykande färsk 3d exteteriör från 3dVision. Som grund har vi använt ett stämningsfullt foto som vi sedan har lagt in en 3dmodell i.