Arkitektur

kundcase – kvarteret Falken

FRÅN RITNING TILL 3D VISUALISERINGAR, PROJEKTLOGOTYP, KAMPANJWEBB MED LÄGENHETSVÄLJARE, FOLDER, ANNONSER, BYGGSKYLTAR MM.

3D visualiseringar av högsta kvalité ger fantastiska möjligheter att kommunicera ut ett budskap och förkorta tiden från ritning till fullskalig lansering och försäljning. Falkenprojektet har vi tagit hand om hela vägen från ritningsstadiet till försäljning av lägenheter.

Kampanjsajt med bostadsväljare, projektlogotyp, 28 sidig folder, 23 meter mesh-vepa för byggstaket, helsidesannonser-uppslag i dagstidning mm. Som grafiskt stödjande partner till Kalmargården och Mäklarhuset har vi kunnat jobba tätt tillsammans, snabbt och med korta beslutsvägar. En lyckad, snabb och effektiv lösning som gett ett väldigt lyckat resultat och hög kundnöjdhet.

Att sälja 40 lägenheter på en tomt mer lik en grusplan, hus och lägenheter som är enbart streck på papper, och att förklara våran vision i text för våra kunder, kändes svårt. 3D visualisering blev lösningen. I detta projekt har vi från start till mål arbetat med Johan Bournonville på 3D vision, från att bygga upp en helt ny projekthemsida, 3D-vyer över området, inne i lägenheter, tidningsannonser, bussreklam mm.

Vi har märkt en väldigt positiv respons från våra kunder då man får en verklig överblick på hur projektet och lägenheterna kommer se ut när det är klart. Den största fördelen med att jobba med 3D vision är att man får en kontakt och en helhet för all marknadsföring.

Simon Svensson

VD, Kalmargården AB