3dvision

vr-utbildning

VR utbildning vård och omsorg

utbild.

VR-utbildning för blåljuspersonal
VR utbildning vård och omsorg

Säkert och tryggt
i simulerade miljöer

Sjukvårdutbildning innehåller många moment i utbildningen som behöver övas om och om igen. Det kan vara livsavgörande beslut som behöver kunna fattas under hög stress. Situationer som är svåra eller omöjliga att simulera i studiemiljö pga skadliga miljöer, höga kostnader för att iscensätta olika situationer, tidsbrist eller annat.

VR utbildningar i simulerade miljöer ger alla samma möjlighet att öva under trygga, säkra och kostnadseffektiva former. Den virtuella miljön är fullständigt anpassningsbar, och kan ge övningssituationer som innefattar t.ex svårt skadade patienter, bränder, explosioner, aggressiva psykiskt stressade patienter etc. Här finns möjlighet att prova olika angreppssätt om och om igen, utan några risker involverade. VR utbildningar ger lösningar och öppnar nya möjligheter i utbildningssammahang.

Klient

Forskning & utbildning

Sektor

Sjukvårdsutbildning

Tjänst

Produktion av utbildning i VR

Teknik

HTC Vive
Unreal Engine

vr utbildning vård omsorg

Viktiga tillämpningar av vr-utbildning

Scenario simulering

Skapa scenarier som är farliga eller dyra att återskapa i den verkliga världen

Produktion - upplärning

Utbildning som en del av en introduktion eller på ännu inte byggda produkter eller produktionslinjer

Service & underhåll

Du behöver inte använda den fysiska utrustningen eller stänga av produktionen

Hälsa och säkerhet

Skapa och träna på scenarier som är farliga eller dyra att återskapa i den verkliga världen

Viktiga förfaranden

Träna in viktiga förfaranden, procedurer och processer med hög genomströmning och snabb återkoppling

Produktutbildning/ onboarding

Utbilda säljare och kunder om nya och kommande produkter

%

mer självsäkra att agera utifrån vad de lärt sig efter utbildning

snabbare än klassrums- undervisning i genomsnitt

mer emotionell anknytning till innehållet än vid klassrumsundervisning

mer fokuserade än e-learning studenter
vr utbildning vård omsorg

Kostnadseffektivt

VR-utbildning tillåter verklighetsnära träning och upprepad övning av olika scenarier, varav många aldrig kan övas i verkliga livet.

Dessa situationer skulle vara extremt svåra att ordna för varje deltagare att träna. Tack vare VR är det möjligt att träna alla de olika scenarierna utan risker, inhyrda statister och dyrbar utrustning.

Tack vare den låga kostnaden och snabba installationen av VR-utbildningen kan utbildningen genomföras på bara en bråkdel av vad en verklig kurs skulle behöva.

VR utbildning

VR Utbildningar för alla

VR utbildningar har närmast obegränsade möjligheter. Vi kan skräddarsy utbildningar inom i princip vilket område som helst. Sjukvård, service yrken, industri, räddningstjänst, gruvnäring, sjöfart, rymdfart etc. Möjligheterna är oändliga. Tveka inte att ta kontakt för att diskutera ert behov.

VR utbildning vård och omsorg

Tekniken bakom

För att skapa denna typ av applikationer använder vi  programvaror som 3ds Max, Unreal Engine 4 och Unity. Det kan variera beroende på projektets karaktär, fokus ligger alltid på att leverera högsta möjliga kvalitét.

vr träning och simulatorer


Videum VR

Unik innovations, och träningsmiljö i Videum Science Park, Växjö

Videum Virtual Reality var den första öppna miljön i världen med den senaste tekniken av sitt slag. Det unika är att vi kombinerar HTC-vive (headset och handkontroller) och ett Omnideck (rullande golv) som ger användaren 360 graders fri rörlighet.

VR utbildningar har närmast obegränsade möjligheter, och resurserna vi har tillgång till i Videum Science Park tar den virtuella världen ut i verkligheten.

Vi kan skräddarsy utbildningar inom i princip vilket område som helst. Polis och räddningspersonal, väktare, sjukvård, service yrken, industri, gruvnäring, sjöfart, rymdfart etc. Möjligheterna är oändliga. Tveka inte att ta kontakt för att diskutera ert behov.