3dvision

vr-utbildning

Kateterisering av man –
i samarbete med FoU Region Kronoberg och LNU.

utbild.

Kateterisering av man – i samarbete
med FoU Region Kronoberg och LNU.
vr utbildning

Säkert och tryggt i simulerade miljöer

Sjukvårdutbildning innehåller många moment i utbildningen som behöver övas om och om igen. Det kan vara livsavgörande beslut som behöver kunna fattas under hög stress. Situationer som är svåra eller omöjliga att simulera i studiemiljö pga skadliga miljöer, höga kostnader för att iscensätta olika situationer, tidsbrist eller annat.

VR utbildningar i simulerade miljöer ger alla samma möjlighet att öva under trygga, säkra och kostnadseffektiva former. Den virtuella miljön är fullständigt anpassningsbar, och kan ge övningssituationer som innefattar t.ex svårt skadade patienter, bränder, explosioner, aggressiva psykiskt stressade patienter etc. Här finns möjlighet att prova olika angreppssätt om och om igen, utan några risker involverade. VR utbildningar ger lösningar och öppnar nya möjligheter i utbildningssammahang.

Klient

Forskning & utbildning

Sektor

Sjukvårdsutbildning

Tjänst

Produktion av utbildning i VR

Teknik

HTC Vive
Unreal Engine

vr utbildning

Kostnads-
effektivt

VR-utbildning tillåter verklighetsnära träning och upprepad övning av olika scenarier, varav många aldrig kan övas i verkliga livet.

Dessa situationer skulle vara extremt svåra att ordna för varje deltagare att träna. Tack vare VR är det möjligt att träna alla de olika scenarierna utan risker, inhyrda statister och dyrbar rekvisita.

Tack vare den låga kostnaden och snabba installationen av VR-utbildningen kan utbildningen genomföras på bara en bråkdel av vad en verkligt scenario skulle kosta, gång på gång.

vr utbildning

VR Utbildningar för alla

VR utbildningar har närmast obegränsade möjligheter. Vi kan skräddarsy utbildningar inom i princip vilket område som helst. Sjukvård, service yrken, industri, räddningstjänst, gruvnäring, sjöfart, rymdfart etc. Möjligheterna är oändliga. Tveka inte att ta kontakt för att diskutera ert behov.

vr utbildning

Affärsvärde

VR-utbildning tillåter verklighetsnära träning och upprepad övning av olika scenarier, varav många aldrig kan övas i verkliga livet.

Dessa situationer skulle vara extremt svåra att ordna för varje deltagare att träna. Tack vare VR är det möjligt att träna alla de olika scenarierna utan risker, inhyrda statister och dyrbar utrustning.

Tack vare den låga kostnaden och snabba installationen av VR-utbildningen kan utbildningen genomföras på bara en bråkdel av vad en verklig kurs skulle behöva.

Kundcase Dynapac

Tekniken bakom

För att skapa denna typ av applikationer använder vi  programvaror som 3ds Max, Unreal Engine 4 och Unity. Det kan variera beroende på projektets karaktär, fokus ligger alltid på att leverera högsta möjliga kvalitét.