3dvision

vr-utbildning

VR-utbildning för blåljuspersonal

utbild.

VR-utbildning för blåljuspersonal
vr träning

Innovativ träning

I samarbete med Polisutbildningen på LNU har vi i ett pilotprojekt utvecklat ett realistiskt scenario i VR som utspelar sig i Växjös nya kommunhus. Utbildningar i VR möjliggör obegränsat med övningstillfällen av komplicerade högriskscenarier i en miljö som kan vara svår att öva i på riktigt. Inga statister behövs och scenarier kan förändras, utvecklas, repeteras och varieras efter behov. Efter övningen kan studentens beteende utvärderas och analyseras då studentens agerande spelas in.

Projektet är ett samarbete med CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård), Kunskapsmiljö Digitala Transformationer vid LNU samt Videum Science Park. Det innefattar även räddningstjänst och akutsjukvård.

Polisutbildning innehåller många scenarier som behöver övas på om och om igen av många studenter. Under VR-övningarna måste studenten fatta många svåra beslut under högt stresspåslag. Scenarierna i Virtual Reality möjliggör träning som kan vara svår, farlig eller omöjliga att träna på i verkligheten.

Med VR-utbildningar får alla studenter samma möjlighet att öva under trygga, säkra och kostnadseffektiva former. Den virtuella miljön är fullständigt anpassningsbar, och kan innehålla t.ex bränder, explosioner, aggressiva och psykiskt stressade gärningsmän etc. Här finns möjlighet att prova olika angreppssätt om och om igen, utan några risker involverade. VR-utbildningar kan bidra till att aspiranterna är bättre förbereda på att hantera verkligheten då dom fått möjligheten att uppleva liknande scenarier i VR tidigare.

Klient

Linneuniversitetet och CISA

Sektor

Polisutbildning

Tjänst

Produktion av utbildning i VR

Teknik

HTC Vive
Unreal Engine
Omnideck

vr utbildning

Scenario 1 – Pilotprojekt

Scenario01/Fas01 – Säkra och genomsökning av offentlig miljö

Scenariot börjar med att polisradion sprakar till och polisstudenten får ett uppdrag från poliscentralen. Uppdraget är att säkra Växjös kommunhus där en eller flera personer blivit skadade av en gärningsman.

Innan ambulanssjuksköterskor och räddningstjänst kan gå in för att ta hand om dom skadade gäller det för polisen att hitta och hantera gärningsmannen så platsen är säker.

I filmerna kan du se hur polisastudenten agerar samt hur man som kursledare kan styra gärningsmannen. Det finns även möjlighet att gärningsmannen agerar själv med hjälp av AI.

Scenario Editor

Kursledaren kan skapa och anpassa scenarier.

Kursledaren kan påverka:

  • Placering av gärningsmän
  • Gärningsmannens vapen och beteende
  • Civilas beteenden och den mängd interaktion de har i polisens upplevelse.
  • Spår som antyder vad som hänt, vad gärningsmannen har för vapen och hans placering.
  • Möjligheten att spara scenarier så att polisen kan återuppleva övningen när som helst. Eller låta en mer erfaren polisman utöva och visa på ett mer effektivt tillvägagångssätt.

Cross-platform

När polisen upplever världen i VR interagerar kursledare samtidigt via en dator.

  • Det innebär att kursledaren kan från ovan se över scenariot, eller direkt styra från gärningsmannens perspektiv.
  • Kursledaren har fullständig kontroll över hur fienden reagerar på polisen och kan antingen lyda kommandon eller eskalera faran.

AI Behaviour Tree

En polis kan ladda scenarier och träna ensam mot en AI som använder en stor skala av beteenden.

  • Tar bort kostnaden för att anställa utbildade skådespelare
  • Tar bort kostnaden för att ha flera anställda i rummet

Multiplayer

Flera VR-användare kan uppleva scenarier tillsammans över internet.

  • Vilket gör det möjligt för poliser, brandmän och sjuksköterskor att träna tillsammans i samma virtuella miljö.

Fungerar även utan VR – ökad tillgänglighet

Genom att pixelstreama scenariot till hemdatorer går det att upplevas med mus och tangentbord.

Då bilden streamas behövs inget bra grafikkort eller processor, endast en bra internetuppkoppling

vr utbildning

Kostnads-
effektivt

VR-utbildning tillåter verklighetsnära träning och upprepad övning av olika scenarier, varav många aldrig kan övas i verkliga livet.

Dessa situationer skulle vara extremt svåra att ordna för varje deltagare att träna. Tack vare VR är det möjligt att träna alla de olika scenarierna utan risker, inhyrda statister och dyrbar rekvisita.

Tack vare den låga kostnaden och snabba installationen av VR-utbildningen kan utbildningen genomföras på bara en bråkdel av vad en verkligt scenario skulle kosta, gång på gång.

Kundcase Dynapac

Tekniken bakom

För att skapa denna typ av applikationer använder vi  programvaror som 3ds Max, Unreal Engine 4 och Unity. Det kan variera beroende på projektets karaktär, fokus ligger alltid på att leverera högsta möjliga kvalitét.

vr utbildning

Videum VR

Unik innovationsmiljö i Videum Science Park, Växjö

Videum Virtual Reality var den första öppna miljön i världen med den senaste tekniken av sitt slag. Det unika är att vi kombinerar HTC-vive (headset och handkontroller) och ett Omnideck (rullande golv) som ger användaren 360 graders fri rörlighet.

VR utbildningar har närmast obegränsade möjligheter, och resurserna vi har tillgång till i Videum Science Park tar den virtuella världen ut i verkligheten.

Vi kan skräddarsy utbildningar inom i princip vilket område som helst. Polis och räddningspersonal, väktare, sjukvård, service yrken, industri, gruvnäring, sjöfart, rymdfart etc. Möjligheterna är oändliga. Tveka inte att ta kontakt för att diskutera ert behov.

vr utbildning

Styrgrupp

Marcelo Milrad
Marcelo Milrad

Professor

Institutionen för datavetenskap
och medieteknik

Carina Elmqvist
Carina Elmqvist

Forskningschef, docent

Forskningsledare, Centrum för
Interprofessionell Samverkan och
Sambruk (CISA), Linnéuniversitetet