Visualisering av nyproduktion

Kundcase – Brf Ormbacka

FRÅN RITNING TILL 3D VISUALISERINGAR, PROJEKTLOGOTYP, KAMPANJWEBB MED LÄGENHETSVÄLJARE, ANNONSER, BYGGSKYLT MM.

3D visualiseringar av högsta kvalité ger fantastiska möjligheter att kommunicera ut ett budskap och förkorta tiden från ritning till fullskalig lansering och försäljning. Brf Ormbacka har vi tagit hand om hela vägen från ritningsstadiet till försäljning av lägenheter. Kampanjsajt med bostadsväljare, projektlogotyp, vepor för byggstaket, annonser på sociala medier mm. Som grafiskt stödjande partner till LICA Fastigheter har vi kunnat jobba tätt tillsammans, snabbt och med korta beslutsvägar. En lyckad, snabb och effektiv lösning som gett ett väldigt lyckat resultat, rekordsnabb försäljning och hög kundnöjdhet.

Ormbacka Etapp 1

Ormbacka Etapp 2

lägenheter i projektet

dagar att sälja slut på allt

klick på bostadsväljaren

dagar av produktionstid för 3dvision

Tjänster i projektet utförda av 3D Vision

Design, möbler, färg & materialval

Vi hjälper till med helheten i projektet. Allt från materialval och färgsättning på in och utsida av fastigheterna, till val av möbler och inredningsdetaljer, vitvaror, kakel, klinker etc. Allt för att skapa en tilltalande helhet – bra för slutkund och lätt att sälja.

3D visualiseringar

Med visualisering kan du skåda in i framtiden. Våra visualiseringar är grunden i vår verksamhet och en visuell brygga mellan CAD-ritningar och en inspirerande slutprodukt som kan finna sin kund – innan den är färdigställd. Idag är visualiseringar så verklighetstrogna så det är extremt svårt för en vanlig person att se skillnaden mellan foto och 3d.

Marknadsföring och reklam

Vi tar ett helhetsgrepp om marknadsföringen och producerar allt material som krävs för en lyckad försäljning. Projektlogotyp, 3dvisualiseringar, projekthemsida, Facebooksida och digital marknadsföring, annonser för print, vepor för byggstaket, byggskyltar, trycksaker och foldrar.