KUNDCASE – KALMARGÅRDEN

Print, marketing, webb, ux-design

3D visualiseringar av högsta kvalité ger fantastiska möjligheter att kommunicera ut ett budskap. Vi tar kommunikationen vidare ut till aktuella medier och plattformar för maximalt genomslag. AR, VR, Webbsidor, tidningsannonser, vepor, broschyrer, trycksaker, projektlogotyper, Facebookannonser, banners, Youtubefilmer, Instagramreklam m.m, m.m. Möjligheterna är många och nya tillkommer hela tiden. Vi arbetar i nära samråd med våra kunder, och tar gemensamt fram en strategi för marknadsföring och kommunikation.

Att sälja 40 lägenheter

på en tomt mer lik en grusplan, hus och lägenheter som är enbart streck på papper, och att förklara våran vision i text för våra kunder, kändes svårt. 3D visualisering blev lösningen. I detta projekt har vi från start till mål arbetat med Johan Bournonville på 3D vision, från att bygga upp en helt ny projekthemsida, 3D-vyer över området, inne i lägenheter, tidningsannonser, bussreklam mm. Vi har märkt en väldigt positiv respons från våra kunder då man får en verklig överblick på hur projektet och lägenheterna kommer se ut när det är klart. Den största fördelen med att jobba med 3D vision är att man får en kontakt och en helhet för all marknadsföring.

Simon Svensson

VD, Kalmargården AB