ar

Kundcase – World of Holtab

AR presentation producerad av 3D Vision

World of Holtab är ett presentationsmaterial framtaget för Elfackmässan 2019. Syftet är att presentera Holtabs olika affärsområden på ett tydligt men ändå häftigt sätt. I Holtab-världen som är uppbyggd med 3D visas alla produktområden upp med text och bild samtidigt som tåg, spårvagnar och flygplan kommer och går. Vindkraftverken snurrar och elnäten pulserar av energi.

Vi arbetar fram idékoncept tillsammans med kunden och börjar oftast med att skissa fram huvuddragen på papper.

Skisserna överförs till datorn, och vi börjar arbeta med formgivning och UX design parallellt med 3D modellering.

När vi hittad formen och närmar oss slutfasen kan vi börja finjustera ljussättning och detaljer i AR modellerna.