Hantering av personuppgifter på 3dvision Interactive Agency XYZ AB, 556820-5578

För 3dvision är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom 3dvision’s verksamhet är 3dvision Interactive Agency XYZ AB personuppgiftsansvarig. (556820-5578 Landsvägsgatan 3, 371 39 Karlskrona)

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatisk eller manuellt.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
3dvision kan samla in personuppgifter för olika ändamål.

Uppgifter som samlas in via kontaktformulär på vår hemsida:
Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om vilket företag du representerar, ditt namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer.

Uppgifter som samlas in när du väljer att prenumerera på 3dvision’s nyhetsbrev:
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar och information via e-post. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på avregistreringslänken i e-postutskick för att avregistrera din prenumeration.

Uppgifter som samlas in om dig som kund:
3dvision samlar in personuppgifter som rör våra kunders representant/beställare, dessa samlas in och behandlas i samband med offerering/beställning av visualiseringar och andra tjänster. Det är uppgifter om vilket företag du representerar, ditt namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer. 3dvision’s syfte med behandlingen av personuppgifter är att skriva order och faktura och kommunicera med dig som kund genom hela arbetsprocessen samt eventuell uppföljning. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till andra företag.

Uppgifter som samlas in om dig som anställd:
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter du gett om närmast anhörig.

Uppgifter som samlas in när du söker en ledig tjänst hos 3dvision:
När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat in dem för. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 12 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i sju år.

När det gäller våra kunder lagrar vi personuppgifter under den tid som det är nödvändigt vilket är 10 år i enlighet med ABK 09 (Allmänna Bestämmelser ABK 09, För konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). ABK 09 säger bland annat att ”Konsulten ansvarar för skador som upptäcks inom tio år från den dag konsultens uppdrag slutförts eller annars upphört”. Om Företaget av någon anledning skulle hamna i diskussion kring det material 3dvision tagit fram är det viktigt att kunna följa hela arbetsprocessen från beställning till leverans. På grund av detta sparas även alla mail i tio år efter leveransdatum.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel CRM-system och lönehanteringssystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Cookies på webbplatsen
Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Användning av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov.

Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.

Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

Kontakta oss
Du som vill kontakta 3dvision angående behandlingen av personuppgifter som rör dig kan ta kontakt med oss via post eller e-post enligt följande:

3dvision Interactive Agency XYZ AB, 556820-5578, Landsvägsgatan 3, 371 39 Karlskrona info@3dvision.se