Arkitekt och markanvisningstävling

Vi hjälper till med allt inför arkitekt/markanvisningstävlingen. Framtagning av koncept tillsammans med projektutvecklare/arkitekt, 3D visualiseringar, design, projektlogotyp, utskrifter på kapaskivor, tryckt broschyrmaterial etc. En komplett paketering av ert tävlingsbidrag.

01.

Visualisering
av projektet

Vi tar fram fotorealistiska 3d-visualiseringar för projektet som ska lämnas in till tävlingen. Beroende på typ av projekt och storlek så kan antalet visualiseringar variera. 

Digitala tvillingar och simulatorer

02.

Vyer från
olika vinklar

Några väl valda kameravinklar från ett planerad bostadsområde ger en väldigt bra uppfatttning av hur det kommer att de ut i verkligheten.

Digitala tvillingar och simulatorer

02.

Vyer från
olika vinklar

Några väl valda kameravinklar från ett planerad bostadsområde ger en väldigt bra uppfatttning av hur det kommer att de ut i verkligheten.

03.

Översikt
över området

Översiktsbilder ger ytterligare dimensioner till tävlingsbidraget. Man kan också välja utblickar ifrån strategiska platser på området, tex balkonger i olika fastigheter, och kanske några flygbilder. 

Digitala tvillingar och simulatorer
3dvision-arkitektävling

Design & layout av tävlingsbidrag. Utskrift på Kapaskivor. Pdf för inlämning till tävling

 

Vi hjälper till med allt inför arkitekt och markanvisningstävlingen. Framtagning av koncept tillsammans med projektutvecklare/arkitekt, 3D visualiseringar, design, projektlogotyp, utskrifter på kapa-skivor, tryckt broschyrmaterial etc. Allt som kan tänkas behövas. Vi tar fram koncept och förslag efter önskemål.