Visualisering av Life Science – 3D och AR – SARS-CoV-2

3D och AR kan användas på många olika sätt för att visualisera olika aspekter av life science, som till exempel strukturer och processer inom biologi och medicin. Här är några exempel på hur 3D och AR kan användas.