Visualisering av Life Science – 3D och AR – SARS-CoV-2

3D och AR kan användas på många olika sätt för att visualisera olika aspekter av life science, som till exempel strukturer och processer inom biologi och medicin. Här är några exempel på hur 3D och AR kan användas.

01.

3D modellering

Genom att använda datorgrafiktekniker kan man skapa 3D-modeller av olika strukturer och processer inom life science, som till exempel virusstrukturer, celler och organ. Dessa modeller kan användas för att förstå hur dessa strukturer ser ut och fungerar, och kan visas på skärmar eller via AR-appar.

02.

Animering

Animeringar kan användas för att visa hur processer och händelser inom Life Science utspelar sig. Till exempel för att visa hur ett virus replikerar sig, eller hur en cell delar sig. Det kan användas för att lära ut komplexa begrepp och för att få en djupare förståelse av olika processer.

Digitala tvillingar och simulatorer

03.

AR appar för lärande

Det finns många AR-appar som fokuserar på utbildning och lärande inom life science. Dessa appar kan användas för att se 3D-modeller av strukturer och processer som förstärkningar av den verkliga världen, och kan innefatta interaktiva element som gör att användaren kan lära sig mer genom att interagera med modellen.

04.

AR-baserade läroböcker

Det finns också läroböcker som använder AR för att göra lärandet mer interaktivt och spännande. Genom att använda en mobiltelefon eller surfplatta kan man se digitala förstärkningar av texten i boken, till exempel 3D-modeller av strukturer och animeringar av processer.

Digitala tvillingar och simulatorer

05.

AR-baserade utställningar

Många museer och utställningar använder AR för att göra sina utställningar mer interaktiva och intressanta. Det finns flera exempel på utställningar som handlar om Life Science, där man kan se 3D-modeller och animeringar av strukturer och processer genom att använda AR.